.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

DOMAIN:UPDATE

Команда EPP <update> domain призначена для зміни об'єкту Домен. Лише реєстратор-спонсор об'єкту може змінювати його.

Команда містить наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
 • <domain:add> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які необхідно додати до об'єкту
 • <domain:rem> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які потрібно видалити
 • <domain:chg> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які необхідно змінити

У команді <update> має бути присутнім хоч би один з елементів <domain:add>, <domain:rem>, <domain:chg>

Елементи <domain:add> і <domain:rem> містять один або декілька елементів:

 • <domain:ns> - список name-серверів, що додаються або видаляються.
 • <domain:contact> - список адміністративних, технічних контактів домена, що додаються або видаляються. Контакти, що додаються, мають бути вже зареєстровані в реєстрі. (об'єкти "Контакт")
 • <domain:status> - список статусів об'єкту, що додаються або видаляються Домен. Можливі статуси об'єкту:
  • clientUpdateProhibited
  • clientDeleteProhibited
  • clientTransferProhibited
  • clientRenewProhibited
  • clientHold

Для завдання елементу <domain:ns> можна використовувати один з двох способів:

 • як посилання на вже наявні в реєстрі об'єкти "Хост":
    <domain:ns>
     <domain:hostObj>ns1.example.epp.ua</domain:hostObj>
     <domain:hostObj>ns2.example.epp.ua</domain:hostObj>
    </domain:ns>
  
 • як опис для створення нових об'єктів "Хост".
    <domain:ns>
     <domain:hostAttr>
      <domain:hostName>ns1.example1.epp.ua</domain:hostName>
      <domain:hostAddr ip="v4">192.0.2.2</domain:hostAddr>
      <domain:hostAddr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200C:417A</domain:hostAddr>
     </domain:hostAttr>
     <domain:hostAttr>
      <domain:hostName>ns2.example.net</domain:hostName>
     </domain:hostAttr>
    </domain:ns>
  

Якщо об'єкт знаходиться в статусі clientUpdateProhibited, то всі зміни, окрім зняття статусу clientUpdateProhibited, будуть заблоковані.

Якщо додається статус, який вже був встановлений, або видаляється статус, якого не було, зміни не вносяться, запит ігнорується.

Елемент <domain:chg> може містити елементи:

 • <domain:registrant> - елемент, що визначає регістранта домена. Це має бути посилання на об'єкт контакт, вже наявний (заздалегідь зареєстрований) в реєстрі.
 • <domain:authInfo> - елемент, встановлюючий authInfo (пароль до об'єкту). Може містити елемент <domain:pw>, у якому вказується новий пароль, або елемент <domain:null/>, що означає обнулення пароля.

Приклади команди <update>


top


Приклад зміни списку контактів і серверів:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
     <domain:add>
      <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns3.example.epp.ua</domain:hostObj>
      </domain:ns>
      <domain:contact type="tech">ex21</domain:contact>
     </domain:add>
     <domain:rem>
      <domain:ns>
       <domain:hostObj>ns1.example.epp.ua</domain:hostObj>
      </domain:ns>
      <domain:contact type="tech">ex11</domain:contact>
     </domain:rem>
     <domain:chg>
      <domain:registrant>ex22</domain:registrant>
     </domain:chg>
    </domain:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

top


Приклад встановлення статусу clientTransferProhibited та обнулення authInfo

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
     <domain:add>
      <domain:status s="clientTransferProhibited"/>
     </domain:add>
     <domain:chg>
      <domain:authInfo>
       <domain:null/>
      </domain:authInfo>
     </domain:chg>
    </domain:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

top


Приклад скидання статусу clientTransferProhibited та встановлення authInfo

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
     <domain:rem>
      <domain:status s="clientTransferProhibited"/>
     </domain:rem>
     <domain:chg>
      <domain:authInfo>
       <domain:pw>2BARfoo</domain:pw>
      </domain:authInfo>
     </domain:chg>
    </domain:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

top


Приклад відповіді сервера на команду <update>

При успішній обробці команди <update> відповідь сервера секції <resData> відсутня.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
   <svTRID>CO-20100611132026-197131-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

top


top


 Приклад відповіді сервера на команду <update>, вимагаючої додаткової перевірки та підтвердження

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1001">
    <msg lang="en">Command completed successfully; action pending</msg>
   </result>
  <trID>
   <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
   <svTRID>CO-20140301150312-588777-00002</svTRID>
  </trID>
  </response>
 </epp>

Доменний об'єкт отримує статус "pendingUpdate". Жодні інші запити на зміну об'єкту до кінця обробки заявки прийняті не будуть. Після перевірки заявки Оператором Реєстру і її обробки клієнтові будуть відправлені <poll> і email-повідомлення про результати.

<poll>-повідомлення, сформовані як результат обробки відкладеної заявки <update>, в елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне ім'я доменного об'єкту. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення:
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain:paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) по відкладеній заявці.
 • <domain:paDate> - дата та час обробки заявки (локальні).

top


Приклад <poll> повідомлення з інформацією про успішне завершення обробки заявки <update> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action completed successfully</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="1">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>CO-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>CO-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено
Отложенная операция завершена

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "1"

top


 Приклад <poll> повідомлення з інформацією про відмову в обробці заявки <update> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action rejected.</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="0">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>CO-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>CO-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Атрибут paResult елементу domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробці операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена
Отложенная операция отклонена

Після підтвердження заявки <update> з домена знімається статус "pendingUpdate".

В разі відхилення заявки <update> доменний об'єкт не змінюється.

topКоди відповідей сервера на команду <update>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
    "Команда выполнена успешно, действие отложено"
    Відповідь на запит зміни номера свідоцтва на знак     
для товарів і послуг в приватному домені UA другого рівня

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
    "Синтаксическая ошибка параметра"

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторізаії"
    "Ошибка авторизации"
     Помилка видається при спробі змінити чужий об'єкт.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається при спробі змінити неіснуючий об'єкт     
або при спробі використовувати в якості регістранта, контакта або хоста неіснуючий об'єкт.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
    "Статус объекта не позволяет совершение операции"
    Помилка видається при спробі змінити об'єкт, що має
     статус UpdateProhibited або статуси
     pendingCreate, pendingUpdate, pendingDelete, pendingTransfer, 
     redemptionPeriod.

2309  "Application rejected"
    "Заявка відхилена"
    "Заявка отклонена"
     Помилка видається у випадку, якщо заявка не відповідає правилам     
публічного домена