.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

Опис об'єкту "Хост" (Host)

Об'єкти "Хост" використовуються для зазначення name-серверів, на яких делегуються домени.

Структура об'єкту "Хост".

Червоним кольором виділені обов'язкові поля.

Назва поля в EPP Назва поля в whois Опис Тип даних та довжина Приклад
<host:roid> - Унікальний ідентифікатор об'єкту в реєстрі, генерується автоматично. Рядок завдовжки до 89 символів
pattern: "(\w|_){1,80}-\w{1,8}"
H0000481599-CO
<host:name> nserver: Повністю певне ім'я хоста Рядок завдовжки до 255 символів (RFC1034)
pattern: "^([a-z0-9]([a-z0-9\-]{0,61}[a-z0-9])?\.)+[a-z]{2,6}$"
ns.example.epp.ua
<host:addr> ip-address: IP-адреса двох типів:
IPv4 (ip="v4") і/або
IPv6 (ip="v6")
Рядки завдовжки до 15 символів для Ipv4 адрес (RFC0791) і рядки завдовжки до 45 символів для Ipv6 адрес (RFC4291).
Кількість ip-адрес - від 0 до 13.
IPv4 - 185.12.115.162
IPv6 - 2a02:f080:12:115::162
<host:clID> mnt-by: ідентифікатор спонсора (регістратора) об'єкту Рядок завдовжки від 3 до 16 символів co.registrator
<host:status> status: Статуси об'єкту. Рядки завдовжки до 50 символів. Можливо від 1 до 9 рядків. ok
linked
clientUpdateProhibited
<host:crDate> created: Дата та час створення об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
в whois:
2010-01-23 12:01:02+02
в epp:
2010-01-23T12:01:02+02:00
<host:crID> - Ідентифікатор реєстратора, що створив об'єкт. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів co.registrator
<host:upDate> modified: Дата та час останньої зміни об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00
<host:upID> - Ідентифікатор реєстратора, що вніс останню зміну. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів co.registrator
<host:trDate> - Дата та час останнього трансферу об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00

Типи серверів

Розділяють наступні типи хостів:

 • внутрішні - це хости, що є дочірніми хостами доменів, що знаходяться на обслуговуванні в Реєстрі.
  Особливості цього типа хостів:
  • спонсором хоста є спонсор (реєстратор) відповідного батьківського домену.
  • реєструвати і вносити зміни до даних про цей хост може лише спонсор.
  • ip-адреса для даного типа хосту є обов'язковим параметром.
  • запис про цей хост додається у відповідний файл зони як glue-record (за наявності доменів, які використовують хост як сервер імен)
  • при зміні статусу батьківського домену змінюється і статус всіх дочірніх хостів.
  • записи щодо хостів можуть додаватися до Реєстру або при створенні запису про домен (елемент domain:hostAttr), або командою EPP create host.
  • інформація щодо хосту може бути видалена командою delete host лише за умови, що на даний хост не посилається жоден домен, зареєстрований в Реєстрі.
  • при видаленні домену, що є батьківським для хостів, віддаляється і інформація щодо дочірніх хостів (у випадку, якщо на хост, що видаляється, не посилаються інші домени).
  • при зміні спонсора (реєстратора) домену (операція transfer) до нового спонсора (реєстратора) автоматично переходять і всі дочірні хости цього домену.
 • зовнішні - це хости, що посилаються на домени, що не обслуговуються Реєстром.
  Особливості цього типа хостів:
  • формальним спонсором таких хостів є Реєстр.
  • ip адреса хоста в Реєстр не вноситься
  • хости можуть вноситися до Реєстру або при створенні запису про домен, або командою EPP create host. При цьому такий хост повинен існувати в системі DNS (виконується спроба визначити його ip-адрес)
  • видалення інформації щодо хосту виконується лише Реєстром при проведенні операції аудиту, якщо на даний хост не посилається жоден домен.

Статуси об'єкту "Хост"

Статус хосту залежить від статусу батьківського домену. Якщо домен переводиться в статус HOLD, то хост не може бути використаний в пов'язаних з ним доменах, про що реєстратори відповідних доменів будуть повідомлені.

У Реєстрі передбачені наступні статуси:

 • clientDeleteProhibited, serverDeleteProhibited - Запит на видалення хоста відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і клієнтом.
 • clientUpdateProhibited, serverUpdateProhibited - Запит на зміну хосту (окрім запиту на зняття цього статусу) відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і реєстратором.
 • linked - У Реєстрі існують домени, що посилаються на даний хост. Встановлюється автоматично Реєстром. Може поєднуватися з будь-яким іншим статусом.
 • ok - Нормальний статус хоста. Встановлюється Реєстром, коли всі інші статуси (окрім linked) зняті.
 • pendingCreate, pendingDelete, pendingTransfer, pendingUpdate Операції зміни хоста не закінчені. В разі Transfer - операція переведення батьківського домену. Реєстр може відкласти виконання операції по якихось причинах (наприклад, необхідність людського втручання - підтвердження адміністратора і тому подібне). Коли операція зміни закінчується, pending-статус автоматично видаляється. Ці статуси не можуть бути встановлені одночасно з відповідними prohibited-статусамі.

Prohibit-статуси, встановлені Реєстром, не можуть бути змінені реєстратором.