.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

Опис об'єкту "Контакт" (Contact)

Структура об'єкту "Контакт".

Червоним кольором виділені обов'язкові поля.

Назва поля в EPP Назва поля в whois Опис Тип даних та довжина Приклад
<contact:roid> - Унікальний ідентифікатор об'єкту в реєстрі, генерується автоматично. Рядок завдовжки до 89 символів
pattern: "(\w|_){1,80}-\w{1,8}"
C0000123456-CO
<contact:id> contact-id: Ідентифікатор контакту. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів, починається з букви. В ідентифікаторі використовуються лише букви латинського алфавіту в НИЖНЬОМУ регістрі, а також цифри та дефіс.
pattern: "^[a-z][a-z0-9\-]{2,15}$"
st101
<contact:authInfo> - Пароль об'єкту. Використовується в операціях <transfer>, <info>. Задається або генерується автоматично при створенні об'єкту, може бути змінений надалі. Рядок завдовжки до 80 символів
pattern: "^[A-Za-z0-9~!@#$%_=:;\?\,\.\-\+]{1,80}$"
fooBAR9876
<contact:name> person:
person-loc:
Ім'я контакту. 1 або 2 рядки завдовжки до 255 символів. Можуть бути задані в двох кодуваннях - 7-bit ASCII (type="int") або UTF-8 (type="loc"). Обов'язково повинно бути задано хоч би в одному кодуванні. person-loc: Микола Іваненко
<contact:org> organization:
organization-loc:
Назва організації. від 0 до 2 рядків завдовжки до 255 символів. Можуть бути задані в двох кодуваннях - 7-bit ASCII (type="int") або UTF-8 (type="loc") organization-loc: ПП "Підриємець"
<contact:street>
<contact:sp>
<contact:city>
address:
address-loc:
Адреса контакту. від 1 до 6 рядків - по 3 рядки в двох кодуваннях - 7-bit ASCII (type="int") або UTF-8 (type="loc").
В whois перший рядок відповідає з'єднанню полів <contact:street> (вулиця),
другий - полю <contact:sp> (район, провінція),
третій - <contact:city> (місто).
<contact:city> обов'язково повинно бути задано в тому ж кодуванні, що і <contact:name>.
address: 72 Sadovaya str.
address: Kharkiv
address-loc: 72 Садова вул.
address-loc: Харків
<contact:pc> postal-code:
postal-code-loc:
Поштовий індекс. від 0 до 2 рядків завдовжки до 16 символів - по 1 рядку для двох кодувань адреси 61001
<contact:cc> country:
country-loc:
Країна. 1 рядок - двосимвольний ідентифікатор країни [ISO3166-1].
Елемент є обов'зковою частиною інформації про адресу.
UA
<contact:email> email: e-mail. 1 рядок завдовжки до 240 символів, синтаксис визначається [RFC5322]
pattern: "^[a-z0-9_\.\-!#$%*+=~]+@([a-z0-9]+([\.\-][a-z0-9]+)*)+\.[a-z]{2,63}$"
user@example.epp.ua
<contact:voice> phone: Номер телефону. 0 або 1 рядок завдовжки до 17 символів, що починається зі знаку "+", за яким слідує код країни [ITU.E164.2005], далі крапка ".", далі послідовність цифр - телефонний номер. +380.571234567
<contact:fax> fax: Номер факсу. 0 або 1 рядок завдовжки до 17 символів, що починається із знаку "+", потім код країни [ITU.E164.2005], далі крапка ".", потім послідовність цифр, що представляє номер. +380.571234567
<contact:clID> mnt-by: ідентифікатор спонсора (реєстратора) об'єкту Рядок завдовжки від 3 до 16 символів co.registrator
<contact:status> status: Статуси об'єкту. Рядки завдовжки до 50 символів. Можливо від 1 до 11 рядків. ok
clientUpdateProhibited
<contact:crDate> created: Дата і час створення об'єкту (локальні).. в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
в whois:
2010-01-23 12:01:02+02
в epp:
2010-01-23T12:01:02+02:00
<contact:crID> - Ідентифікатор реєстратора, що створив об'єкт. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів co.registrator
<contact:upDate> modified: Дата та час останньої зміни об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00
<contact:upID> - Ідентифікатор реєстратора, що вніс останню зміну. Рядок завдовжки від 3 до 16 символів co.registrator
<contact:trDate> - Дата та час останнього трансферу об'єкту (локальні). в whois:
YYYY-MM-DD HH:MI:SS+0Z
в epp:
YYYY-MM-DDTHH:MI:SS+0Z:00
в whois:
2010-01-24 15:31:22+02
в epp:
2010-01-24T15:31:22+02:00

Статуси об'єкту "Контакт"

У Реєстрі передбачені наступні статуси:

 • clientDeleteProhibited, serverDeleteProhibited - Запит на видалення контакту відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і клієнтом.
 • clientUpdateProhibited, serverUpdateProhibited - Запит на зміну контакту (окрім запиту на зняття цього статусу) відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і реєстратором.
 • clientTransferProhibited, serverTransferProhibited Запит на трансфер контакту відхиляється. Може бути встановлений як Реєстром, так і клієнтом.
 • linked - У Реєстрі існують домени, що посилаються на даний контакт. Встановлюється автоматично Реєстром. Може поєднуватися з будь-яким іншим статусом.
 • ok - Нормальний статус контакту. Встановлюється Реєстром, коли всі іншіі статуси (окрім linked) зняті.
 • pendingCreate, pendingDelete, pendingTransfer, pendingUpdate Операції зміни контакту не закінчені. Реєстр може відкласти виконання операції по якихось причинах (наприклад, необхідність людського втручання - підтвердження адміністратора і тому подібне). Коли операція зміни закінчується, pending-статус автоматично видаляється. Ці статуси не можуть бути встановлені одночасно з відповіднимии Prohibited-статусами.

Prohibit-статуси, встановлені Реєстром, не можуть бути змінені реєстратором.

Розкриття елементів даних та атрибутів

Коли об'єкт контакт створюється або оновлюється, клієнт може вказати додатковий атрибут <contact: disclose>, який забезпечить розкриття інформації про контакт. Після установки параметри розкриття можуть бути переглянуті за використанням команди <contact: info>.

Елемент <contact: disclose> ПОВИНЕН містити атрибут «flag». Атрибут «flag» містить логічне значення XML Schema. Значення «true» або «1» (одіниця) відзначає дозвіл розкриття зазначених елементів як виняток з політики збору даних реєстру. Значення «false» або «0» (нуль) відзначає заборону розкриття зазначених елементів в якості винятку для зазначеної політики збору даних.

Елемент <contact: disclose> в командах <contact: create> або <contact: update> може містити один з наступних дочірніх елементів:

  <contact:name type="int"/>
  <contact:name type="loc"/>
  <contact:org type="int"/>
  <contact:org type="loc"/>
  <contact:addr type="int"/>
  <contact:addr type="loc"/>
  <contact:voice/>
  <contact:fax/>
  <contact:email/>

Приклад елемента <contact:disclose>, flag="0":

  <contact:disclose flag="0">
  <contact:email/>
  <contact:voice/>
  </contact:disclose>

У цьому прикладі забороняється оприлюднення email-адреси та номера телефону контакта. Всі інші елементи підлягають розголошенню відповідно до політики збирання даних реєстра.

Приклад елемента <contact:disclose>, flag="1":

  <contact:disclose flag="1">
  <contact:name type="int"/>
  <contact:org type="int"/>
  <contact:addr type="int"/>
  </contact:disclose>

У цьому прикладі дозволяється оприлюднення інтернаціоналізованого імені контакта, назви організації та адреси. Всі інші елементи підлягають розголошенню відповідно до політики збирання даних реєстра.