.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

DOMAIN RESTORE

Для відновлення об'єкту Домен, що знаходиться у стадії життєвого циклу "Період відновлення домена після видалення" (Redemption Grace Period - RGP) призначена команда EPP <update> domain з розширенням RGP.

Об'єкт Домен потрапляє в період RGP після обробки реєстром команди <delete> domain. Періоду RGP відповідає статус об'єкту redemptionReriod. Коли домен знаходиться в цьому статусі, сервер для даного об'єкту приймає ЛИШЕ одну команду EPP <update> domain з розширенням <rgp:update>.

Команда відновлення домена доступна лише для клієнта, який є поточним реєстратором - спонсором даного об'єкту. Якщо об'єкт НЕ має статус redemptionReriod, команда буде відхилена.

Команда update з функцією відновлення містить лише один елемент:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
та розширення
 • <rgp:update>, що містить елемент <rgp:restore op="request"/>, що означає запит на відновлення видаленого домена.

Після підтвердження заявки домен відновлюється, з нього знімаються статус "redemptionPeriod", дата створення домена встановлюється на поточну, дата закінчення терміну реєстрації - на 1 рік більше дати створення.

Приклад команди <update> з функцією відновлення restore

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <domain:update
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
    </domain:update>
   </update>
   <extension>
    <rgp:update
     xmlns:rgp="http://eunic.net.ua/epp/rgp-1.1">
     <rgp:restore op="request"/>
    </rgp:update>
   </extension>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
  </command>
 </epp>

Пример ответа сервера на команду <update> з функцією відновлення restore

При успішній обробці команди <update> у відпові сервера секції <resData> відсутні.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
   <clTRID>USER-1276251625</clTRID>
   <svTRID>CO-20100611132026-197131-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

 Обробка заявки, вимагаючої додаткової автономною проверки

Доменний об'єкт отримує статус "pendingUpdate". Після перевірки заявки Оператором Реєстру і її обробки клієнтові будуть відправлені <poll> і email-повідомлення про результати.

<poll>-повідомлення, сформовані як результат обробки відкладеної заявки <update> domain з розширенням <rgp:update>, у елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне ім'я доменного об'єкту. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення::
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain:paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) по відкладеній заявці.
 • <domain:paDate> - дата та час обробки заявки (локальноі).

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено
Отложенная операция завершена

В разі відмови в обробці заявки в <poll>-повідомленні атрибут paResult елементу domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробці операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена
Отложенная операция отклонена

Після підтвердження заявки домен відновлюється, у нього знімаються статуси "pendingUpdate" і "redemptionPeriod", дата створення домена встановлюється на поточну, дата закінчення терміну реєстрації - на 1 рік більше дати створення.

В разі відхилення заявки доменний об'єкт не змінюється.


Коди відповідей сервера на команду <update>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
    "Команда выполнена успешно, действие отложено"
    Коди відповідей сервера на команду <update> з функцією відновлення restore

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"
    "Команда выполнена успешно, действие отложено"
    

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
    "Синтаксическая ошибка параметра"

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторізаії"
    "Ошибка авторизации"
     Помилка видається при спробі відновити чужий об'єкт.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається при спробі відновити неіснуючий об'єкт.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
    "Статус объекта не позволяет совершение операции"
     Помилка видається при спробі відновити об'єкт, що НЕ має     
статусу redemptionPeriod.

2306  "Parameter value policy error"
    "Значення параметра не відповідає правилам"
    "Значение параметра не соответствует правилам"
     Помилка видається у випадку, якщо в команді <update> задано 
     розширення <rgp:update> і одночасно з ним непорожній блок 
     <domain:add> і/або <domain:rem> і/або <domain:chg>

2309  "Application rejected"
    "Заявка відхилена"
    "Заявка отклонена"
     Помилка видається у випадку, якщо заявка не відповідає правилам     
публічного домена або на балансі реєстратора недостатньо коштів     
для обробки даної заявки