.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

DOMAIN:INFO

Команда EPP <info> domain призначена для отримання інформації про об'єктДомен.

Команда містить наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
 • <domain:authInfo> - додатковий необов'язковий елемент, що містить пароль об'єкту. Задається для отримання повного доступу до об'єкту клієнтом, що не є реєстратором-спонсором об'єкту.
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <info>
    <domain:info xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
    </domain:info>
   </info>
   <clTRID>USER-1276595352</clTRID>
  </command>
 </epp>

Відповідь сервера містить секцію <resData> <infData>, у яку входять наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.
 • <domain:roid> - унікальний внутрішній ідентифікатор об'єкту в реєстрі.
 • <domain:status> - статус об'єкту (по одному елементу <domain:status> на кожен статус).
 • <domain:registrant> - ідентифікатор контакту - регістранта домену.
 • <domain:contact> - декілька елементів, вказуючих на адміністративні, технічні контакти домену.
 • <domain:ns> - список елементів <domain:hostObj>, що визначають сервера, на яких делегований домен.
 • <domain:host> - необов'язкові елементи, що визначають підлеглі сервери, тобто сервери, зареєстровані у вказаному домені (лише у авторизованому запиті).
 • <domain:clID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора об'єкту
 • <domain:crID> - ідентифікатор реєстратора, що створив об'єкт
 • <domain:crDate> - дата та час створення об'єкту
 • <domain:upID> - ідентифікатор реєстратора, що вніс останню зміну (лише у авторизованому запиті).
 • <domain:upDate> - дата та час останньої зміни об'єкту (лише у авторизованому запиті)
 • <domain:trDate> - дата та час останнього трансферу об'єкту (лише у авторизованому запиті)
 • <domain:exDate> - дата та час закінчення реєстрації домена
 • <domain:authInfo><pw> - authInfo - пароль до об'єкту (лише у авторизованому запиті).

 Для доменів другого рівня UA у відповідь сервера додається блок розширення EPP Extension uaepp, що містить інформацію про номер ТМ:

 • <uaepp:license> - номер свідоцтва на знак для товарів і послуг

Приклад відповіді сервера на команду <info> для авторизованого користувача

Таку відповідь отримує реєстратор - спонсор об'єкту або клієнт, що вказав коректний пароль (authInfo) об'єкту.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
   <domain:infData xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
     <domain:roid>D0000725560-CO</domain:roid>
     <domain:status s="ok"/>
     <domain:registrant>ex123</domain:registrant>
     <domain:contact type="admin">ex11</domain:contact>
     <domain:contact type="tech">ex11</domain:contact>
     <domain:ns>
      <domain:hostObj>ns1.example.epp.ua</domain:hostObj>
      <domain:hostObj>ns2.example.epp.ua</domain:hostObj>
     </domain:ns>
     <domain:host>ns1.example1.epp.ua</domain:host>
     <domain:clID>co.eunic</domain:clID>
     <domain:crID>co.eunic</domain:crID>
     <domain:crDate>2010-06-10T15:03:12+03:00</domain:crDate>
     <domain:upID>co.eunic</domain:upID>
     <domain:upDate>2010-06-11T13:20:26+03:00</domain:upDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T15:03:12+03:00</domain:exDate>
     <domain:authInfo>
      <domain:pw>r87Lhja76Y8mFo</domain:pw>
     </domain:authInfo>
    </domain:infData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1276595352</clTRID>
    <svTRID>CO-20100615124912-988397-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на неавторизований запит <info>.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <domain:infData xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.epp.ua</domain:name>
     <domain:roid>D0000725560-CO</domain:roid>
     <domain:status s="ok"/>
     <domain:registrant>ex123</domain:registrant>
     <domain:contact type="admin">ex11</domain:contact>
     <domain:contact type="tech">ex11</domain:contact>
     <domain:ns>
      <domain:hostObj>ns1.example.epp.ua</domain:hostObj>
      <domain:hostObj>ns2.example.epp.ua</domain:hostObj>
     </domain:ns>
     <domain:clID>co.eunic</domain:clID>
     <domain:crID>co.eunic</domain:crID>
     <domain:crDate>2010-06-10T15:03:12+03:00</domain:crDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T15:03:12+03:00</domain:exDate>
    </domain:infData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1276595352</clTRID>
    <svTRID>CO-20100615124912-988397-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

 Приклад відповіді сервера на неавторизований запит <info> для приватних доменів другого рівня UA.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <domain:infData xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example1.ua</domain:name>
     <domain:roid>D000999999-CO</domain:roid>
     <domain:status s="ok"/>
     <domain:registrant>ex123</domain:registrant>
     <domain:contact type="admin">ex11</domain:contact>
     <domain:contact type="tech">ex11</domain:contact>
     <domain:ns>
      <domain:hostObj>ns1.example.epp.ua</domain:hostObj>
      <domain:hostObj>ns2.example.epp.ua</domain:hostObj>
     </domain:ns>
     <domain:clID>co.eunic</domain:clID>
     <domain:crID>co.eunic</domain:crID>
     <domain:crDate>2014-03-10T10:11:12+03:00</domain:crDate>
     <domain:exDate>2015-03-10T10:11:12+03:00</domain:exDate>
    </domain:infData>
   </resData>
   <extension>
    <uaepp:infData xmlns:uaepp="http://eunic.net.ua/epp/uaepp-1.1">
     <uaepp:license>123456</uaepp:license>
    </uaepp:infData>
   </extension>
   <trID>
    <clTRID>USER-222222222</clTRID>
    <svTRID>CO-20140310101010-922397-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <info>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2202  "Invalid authorization information"
    "Недійсні дані аутентифікації"
    "Недействительные данные аутентификации"
     Помилка видається при невірно вказаному authInfo.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається при спробі отримати інформацію про     
неіснуючий об'єкт.