.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

CONTACT:CHECK

Команда EPP <check> contact призначена для перевірки наявності контакту із заданим ідентифікатором і перевірки можливості реєстрації нового контакту із заданим ідентифікатором

Команда <check> містить один або декілька (але не більше 10) елементів:

 • <contact:id> - унікальний ідентифікатор контакту.

Приклад команди <check>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <check>
    <contact:check
    xmlns:contact="http://eunic.net.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:id>ex-123</contact:id>
    </contact:check>
   </check>
   <clTRID>USER-1275850648</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <check>

При успішному виконанні команди <check> у відповіді сервера елемент <resData> містить піделемент <contact:chkData>, у якому є присутніми елементи <contact:cd> - по одному на кожного <contact:id> у запиті.

<contact:cd> містить наступні піделементы::

 • <contact:id avail="0/1"> - заданий ідентифікатор контакту з атрибутом "avail", який може приймати значення " 0" або " 1". "0" означає, що такий ідентифікатор не може бути створений, "1" означає, що ідентифікатор синтаксично коректний і вільний для реєстрації.
 • <contact:reason> - необов'язковий елемент. Задається при avail=" 0", вказує на причину, по якій ідентифікатор не може бути створений
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <resData>
    <contact:chkData
    xmlns:contact="http://eunic.net.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:cd>
      <contact:id avail="0">ex123</contact:id>
      <contact:reason>Object exists</contact:reason>
     </contact:cd>
     <contact:cd>
      <contact:id avail="1">ex-123</contact:id>
     </contact:cd>
    </contact:chkData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275850648</clTRID>
    <svTRID>CO-20100606215846-157155-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <check>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"
	Помилка виникає при числі об'єктів, що перевіряються,
    більшому максимально допустимого (10)