.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

Повідомлення системи реєстрації EUNIC (POLL)

Команда EPP <poll> призначена для читання службових повідомлень, які сервер EPP відправляє клієнтові.

Якщо черга повідомлень не порожня, то успішна відповідь на команду <poll op=" req"> поверне перше повідомлення з черги повідомлень. У відповіді сервера міститься унікальний ідентифікатор повідомлення (потрібний для підтвердження отримання повідомлення) і лічильник, що показує загальну кількість повідомлень в черзі.

Отримавши повідомлення, клієнт повинен відповісти на нього явним підтвердженням прийому. Отримавши підтвердження, сервер видалить повідомлення з черги, зменшить лічильник черги і зробить доступним для читання наступне повідомлення в черзі (якщо воно існує).

Приклад команди <poll op="req">:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <poll op="req" />
   <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
  </command>
 </epp>

Сервер підтримує наступні типи poll-повідомлень:

Контакт видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Контакт".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Contact deleted</msg>
<msg lang="ua">Контакт видалено</msg>
<msg lang="ru">Контакт удален</msg>
Домен видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain deleted</msg>
<msg lang="ua">Домен видалено</msg>
<msg lang="ru">Домен удален</msg>
Домен автоматично продовжений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" після закінчення AutoRenewGracePeriod, при автоматичному продовженні терміну реєстрації домена
Містить в елементі resData повну інформацію про об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain was automatically renewed</msg>
<msg lang="ua">Срок регистрации домена был автоматически продлен</msg>
<msg lang="ru">Термін реєстрації домену був автоматично подовжений</msg>
Домен переведений в статус redemptionPeriod (період відновлення після видалення)
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" під час переходу об'єкту в статус "redemptionPeriod".
Містить в елементі resData повну інформацію про об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain in Redemption Period</msg>
<msg lang="ua">Домен в Redemption Period</msg>
<msg lang="ru">Домен в Redemption Period</msg>
Домен в очікуванні видалення
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" під час переходу об'єкту в статус "pendingDelete".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain is pending delete</msg>
<msg lang="ua">Домен в очікуванні видалення</msg>
<msg lang="ru">Домен в ожидании удаления</msg>
Хост видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Хост".
Містить в елементі resDat повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Host deleted</msg>
<msg lang="ua">Хост видалено</msg>
<msg lang="ru">Хост удален</msg>
Поступив запит на трансфер домена
Повідомлення відправляєтья поточному спонсорові (реєстраторові) Домена.
Містить в елементі resData повну інформацію про запит (блок trnData - аналогічний відповіді на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer requested</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену</msg>
<msg lang="ru">Запрос на трансфер домена</msg>
Трансфер домена завершений
Повідомлення відправляєтья реєстраторам, що ВІДДАЄ і ПРИЙМАЄ Домен, після переведення домена до приймаючого реєстратора.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогічний відповіді на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer completed</msg>
<msg lang="ua">Трансфер домену завершено</msg>
<msg lang="ru">Трансфер домена завершен</msg>
Запит на трансфер домена скасований
Повідомлення відправляєтья реєстраторам, що ЗАПРОСИВ трансфер, та ПОТОЧНОМУ реєстратору Домена, після відміни операції реєстратором, що запросив її.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогична відповідь на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer cancelled</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену відмінено</msg>
<msg lang="ru">Запрос на трансфер домена отменен</msg>
Запит на трансфер домена відхилений
Повідомлення відправляєтья ПОТОЧНОМУ реєстратору, та тому що ЗАПРОСИВ трансфер Домена, після відхилення запиту на трансфер поточним реєстратором домена.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогична відповідь на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer rejected</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену відхилено</msg>
<msg lang="ru">Запрос на трансфер домена отклонен</msg>
Термін реєстрації домена закінчився
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" під час переходу об'єкту в статус "Auto Renew Grace Period".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain is expired</msg>
<msg lang="ua">Термін реєстрації домену закінчився</msg>
<msg lang="ru">Срок регистрации домена закончился</msg>
Auto Domain Update: сервер імен був видалений
Повідомлення відправляєтья спонсорові (реєстраторові) об'єкту "Домен" при автоматичному видаленні сервера імен, що сталося в наслідку видалення об'єкту "Хост", який використовувався як сервер імен в цьому домені. Видалення хоста відбувається при отриманні команди host delete від власника цього хоста або при видаленні батьківського домена, до якого належали сервера імен.
Містить в елементі resData повну інформацію про змінений об'єкт "Домен" (блок infData)
<msg lang="en">Auto Domain Update: nameserver was removed</msg>
<msg lang="ua">Auto Domain Update: сервер імен було видалено</msg>
<msg lang="ru">Auto Domain Update: сервер имен был удален</msg>
Успішне завершення відкладеної операції
Повідомлення відправляєтья реєстраторові, що прислав заявку на створення або оновлення домена, після успішної обробки цієї заявки.
Містить в елементі panData інформацію про домен, дату обробки і номери транзакцій, що відповідають заявці. (блок panData)
<msg lang="en">Pending action completed successfully</msg>
<msg lang="ua">Відкладену операцію завершено</msg>
<msg lang="ru">Отложенная операция завершена</msg>
Відмова в обробці відкладеної операції
Повідомлення відправляєтья реєстраторові, що прислав заявку на створення або оновлення домена, після відмови в обробці заявки.
Містить в елементі panData інформацію про домен, дату обробки і номери транзакцій, що відповідають заявці. (блок panData)
<msg lang="en">Pending action rejected</msg>
<msg lang="ua">Відкладена операція відхилена</msg>
<msg lang="ru">Отложенная операция отклонена</msg>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про видалення об'єкту:

Повідомлення про видалення об'єктів в елементі resData містять повну інформацію про видалений об'єкт (блок infData - аналогічна відповідь на команду object info)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2791">
   <qDate>2011-11-16T22:35:10+02:00</qDate>
   <msg>Контакт видалено:ex123</msg>
  </msgQ>
  <resData>
    <contact:infData xmlns:contact="http://eunic.net.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:roid>C0000725540-CO</contact:roid>
     <contact:status s="ok"/>
     <contact:postalInfo type="int">
      <contact:name>Vasya Pupkin</contact:name>
      <contact:org>My Company</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1 Street</contact:street>
       <contact:city>Kharkiv</contact:city>
       <contact:pc>61001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:postalInfo type="loc">
      <contact:name>Вася Пупкин</contact:name>
      <contact:org>Моя Компания</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1, Улица</contact:street>
       <contact:city>Харьков</contact:city>
       <contact:pc>61001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:voice>+380.571234567</contact:voice>
     <contact:email>someone@somewhere.net.ua</contact:email>
     <contact:clID>co.test</contact:clID>
     <contact:crID>co.test</contact:crID>
     <contact:crDate>2010-06-03T22:59:31+03:00</contact:crDate>
     <contact:authInfo>
      <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
     </contact:authInfo>
     <contact:disclose flag="0">
      <contact:name type="loc"/>
      <contact:org type="loc"/>
      <contact:addr type="int"/>
      <contact:addr type="loc"/>
      <contact:voice/>
      <contact:fax/>
      <contact:email/>
     </contact:disclose>
    </contact:infData>
  </resData>
  <trID>
    <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
    <svTRID>CO-20100615163736-665862-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про отримання запиту на трансфер

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповдь на команду <transfer op=query>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Transfer requested.</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp.ua</domain:name>
     <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
     <domain:reID>co.test</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
     <domain:acID>co.eunic</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-06-22T16:37:35+03:00</domain:acDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
    </domain:trnData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
    <svTRID>CO-20100615163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про підтвердження трансферу домена

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповідь на команду <transfer op=query>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2766">
   <qDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</qDate>
   <msg>Трансфер домену завершено:test.epp.ua</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>test.epp.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus>
    <domain:reID>co.eunic</domain:reID>
    <domain:reDate>2011-11-16T14:03:55+02:00</domain:reDate>
    <domain:acID>co.test</domain:acID>
    <domain:acDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2021-09-14T18:00:05+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER3-1321475272</clTRID>
   <svTRID>CO-20111116222752-460263-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про відхилення запиту на трансфер домена

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповідь на команду <transfer op=query>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2767">
   <qDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</qDate>
   <msg>Запит на трансфер домену відхилено:test.epp.ua</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>test.epp.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientRejected</domain:trStatus>
    <domain:reID>co.eunic</domain:reID>
    <domain:reDate>2011-11-16T14:03:55+02:00</domain:reDate>
    <domain:acID>co.test</domain:acID>
    <domain:acDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2021-09-14T18:00:05+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER3-1321475272</clTRID>
   <svTRID>CO-20111116222752-460263-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про закінчення обробки відкладеного запиту domain:create

<poll>-повідомлення, сформовані як результат обробки відкладеної заявки <create>, в елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain: name> - повністю певне ім'я доменного об'єкту. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення:
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain: paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) по відкладеній заявці.
 • <domain: paDate> - дата та час обробки заявки (локальне).

Приклад <poll> повідомлення з інформацією про успішне завершення обробки заявки <create> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action completed successfully</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="1">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>CO-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>CO-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено
Отложенная операция завершена

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "1"

Приклад <poll> повідомлення з інформацією про відмову в обробці заявки <create> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action rejected. </msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://eunic.net.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="0">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>CO-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>CO-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробці операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена
Отложенная операция отклонена