.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!

Коди відповідей EPP сервера

Для опису результату виконання кожної EPP команди використовується код, що складається з 4 цифр. Кожна цифра має певне значення.

Перша цифра позначає, як виконалася команда - успішно чи ні.

1yzz Позитивна відповідь.
Команда виконана успішно.
2yzz Негативна відповідь.
Команда не прийнята, дія не виконана.

Друга цифра відповіді позначає категорію:

x0zzСинтаксис протоколу
x1zzЛогіка
x2zzБезпека
x3zzУправління даними
x4zzВнутрішні проблеми сервера
x5zzУправління з'єднанням з сервером

Третя та четверта цифри позначають порядковий номер відповіді в даній категорії.

Кожна відповідь сервера, окрім коду, містить текстовий опис. Мова, на якій видається опис, визначається атрибутом "lang". Можливі наступні варіанти значення атрибуту "lang": "en", "ru", "ua".

Відповіді EPP сервера при успішному виконанні команди:

1000 "Command completed successfully"
"Команду виконано успішно"
"Команда выполнена успешно"
Це звичайний код відповіді при успішному виконанні команди, для якої не адресований будь-який інший код відповіді 1ххх-набору.
1001 "Command completed successfully; action pending"
"Команду виконано успішно, дію відкладено"
"Команда выполнена успешно, действие отложено"
Відповідь сервера на успішно прийняту команду, яка вимагає автономної обробки запиту перш, ніж дія буде завершена.
1300 "Command completed successfully; no messages"
"Команду виконано успішно, повідомлень немає"
"Команда выполнена успешно, нет сообщений"
Відповідь при успішному виконанні команди <poll> при порожній черзі повідомлень.
1301 "Command completed successfully; ack to dequeue"
"Команду виконано успішно, видалення з черги"
"Команда выполнена успешно, исключение из очереди"
Відповідь при успішному виконанні команди <poll>, яка повідомляє, що повідомлення видалене з серверної черги повідомлень.
1500 "Command completed successfully; ending session"
"Команду виконано успішно, завершення сесії"
"Команда выполнена успешно, завершение сессии"
Відповідь при успішному виконанні команди <logout>.

Відповіді EPP сервера при помилці виконання команди:

2000 "Unknown command"
"Невідома команда"
"Неизвестная команда"
Помилка видається, якщо сервер отримав команду, не передбачену в протоколі.
2001 "Command syntax error"
"Синтаксична помилка команди"
"Синтаксическая ошибка команды"
Помилка видається, якщо сервер отримує невірно оформлену команду.
2002 "Command use error"
"Ошибка в использовании команды"
"Помилка у використанні команди"
Помилка видається, якщо сервер отримує належним чином оформлену команду, але команда не може бути виконана із-за невірно встановленої послідовності команд або унаслідок контекстної помилки. Наприклад, команда <logout> не може бути виконана, якщо їй не передує успішно виконана команда <login>.
2003 "Required parameter missing"
"Відсутній обов'язковий параметр"
"Отсутствует обязательный параметр"
Помилка видається, якщо в команді не заданий обов'язковий параметр.
2004 "Parameter value range error"
"Помилка в значенні параметра"
"Ошибка в значении параметра"
Помилка видається, якщо сервер отримав параметр команди, значення якого знаходиться поза діапазоном значень, встановленим відповідно до протоколу. Значення параметра вказане в елементі <value> відповіді.
2005 "Parameter value syntax error"
"Синтаксична помилка параметра"
"Синтаксическая ошибка параметра"
Помилка видається, якщо сервер отримує команду з некоректним значенням параметра. Значення параметра вказане в елементі <value> відповіді.
2102 "Unimplemented option"
"Неприпустима опція"
"Недопустимая опция"
Помилка видається, якщо сервер отримує команду <login>, із значенням <lang>, не підтримуваним сервером.
2105 "Object is not eligible for renewal"
"Об'єкт не підлягає продовженню"
"Объект не подлежит продлению"
Помилка видається у відповідь на команду <domain:renew>, у випадку, якщо дата, вказана в curExpDate, не збігається з поточним терміном реєстрації домену
2106 "Object is not eligible for transfer"
"Об'єкт не підлягає трансферу"
"Объект не подлежит трансферу"
Помилка видається, якщо клієнт намагається перевести командою <transfer> об'єкт, який не може бути переведений.
2200 "Authentication error"
"Помилка аутентифікації"
"Ошибка аутентификации"
Помилка видається у відповідь на команду <login> з невірно заданими ідентифікатором клієнта та/або паролем.
2201 "Authorization error"
"Помилка авторізаії"
"Ошибка авторизации"
Помилка видається, коли у клієнта не достатньо прав доступу для виконання операції.
2202 "Invalid authorization information"
"Недійсні дані аутентифікації"
"Недействительные данные аутентификации"
Помилка видається при невірно вказаному authInfo об'єкту.
2300 "Object pending transfer"
"Об'єкт в очікуванні трансферу"
"Объект в ожидании трансфера"
Помилка видається у відповідь на запит на трансфер об'єкту, який вже знаходиться в статусі pendingTransfer.
2301 "Object not pending transfer"
"Відсутній запит на трансфер об'єкта"
"Отсутствие запроса на трансфер объекта"
Помилка видається у відповідь на команди підтвердження або відмови від трансферу об'єкту, але при цьому запрошуваний об'єкт не знаходиться в статусі pendingTransfer.
2302 "Object exists"
"Об'єкт вже існує"
"Объект уже существует"
Помилка видається, якщо сервер отримує команду створити об'єкт, який вже існує в реєстрі.
2303 "Object does not exist"
"Об'єкт не існує"
"Объект не существует"
Помилка видається при спробі запитати або змінити неіснуючий об'єкт.
2304 "Object status prohibits operation"
"Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
"Статус объекта не позволяет совершение операции"
Помилка видається при спробі виконати дію над об'єктом, який має статус, що не допускає цю дію.
2305 "Object association prohibits operation"
"Зв'язки об'єкта не дозволяють здійснення операції"
"Объектные связи не допускают совершение операции"
Помилка видається при спробі видалити об'єкт, пов'язаний з іншими об'єктами.
2306 "Parameter value policy error"
"Значення параметра не відповідає правилам"
"Значение параметра не соответствует правилам"
Помилка видається у випадку, якщо значення параметра синтаксично правильне, але не відповідає правилам.
2307 "Unimplemented object service"
"Даний об'єкт не обслуговується"
"Данный объект не обслуживается"
Помилка видається при спробі зареєструвати домен в публічному домені, який не обслуговується реєстром.
2308 "Data management policy violation"
"Дані не відповідають правилам"
"Данные не соответствуют правилам"
Помилка видається у випадку, якщо сервер отримує команду, виконання якої приводить до порушення політики управління даними сервера. Наприклад, видалення всіх значень атрибутів об'єкту.
2309 "Application rejected"
"Заявка відхилена"
"Заявка отклонена"
Помилка видається у випадку, якщо прийнята заявка не відповідає правилам публічного домену.
2400 "Command failed"
"Помилка виконання команди"
"Ошибка выполнения команды"
Помилка видається у випадку, якщо сервер нездібний виконати команду із-за внутрішньої помилки сервера, яка не відноситься до протоколу. Збій може мати тимчасовий характер.
2500 "Command failed; server closing connection"
"Помилка виконання команди;
сервер закриває з'єднання"
"Ошибка выполнения команды;
сервер закрывает соединение"
Помилка видається у випадку, якщо сервер нездібний виконати команду із-за внутрішньої помилки сервера, яка не відноситься до протоколу. Збій не є тимчасовим і приводить до невдалого завершення інших команд. Сервер завершує активний сеанс і закриває існуюче підключення.
2501 "Authentication error; server closing connection"
"Помилка аутентифікації;
сервер закриває з'єднання"
"Ошибка аутентификации;
сервер закрывает соединение"
Помилка видається при спробі підключення до сервера з недійсним сертифікатом, при підключенні з ip-адреси, не внесеної до списку ip-адрес реєстратора або при перевищенні числа невдалих спроб введення команди <login>.
2502 "Session limit exceeded; server closing connection"
"Перевищено кількість одночасних сесій;
сервер закриває з'єднання"
"Превышено количество одновременных сессий;
сервер закрывает соединение"
Відповідь видається, якщо сервер отримує команду <login> і команда не може бути виконана, тому що клієнт перевищив встановлене сервером обмеження допустимої кількості сеансів, які може встановити клієнт. Встановлення сеансу можливе, якщо завершити існуючі невживані сеанси і закрити неактивні підключення.